Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023
25/01/2023

LR: Παρουσίασε νέες μεθόδους για τη ναυτιλιακή απανθρακοποίηση

Νέες μέθοδοι για τη διασφάλιση της νέας αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων της ναυτιλίας θα είναι απαραίτητες για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Αναλυτικότερα, μια νέα έκθεση από το "LR Maritime Decarbonisation Hub and Safetytech Accelerator" υπογραμμίζει τον ρόλο της τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία να αναπτύξει συγκεκριμένους μηχανισμούς παρακολούθησης, επαλήθευσης και διασφάλισης της πραγματικής έντασης άνθρακα των βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων. Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας επικεντρώνεται στην παροχή εναλλακτικών καυσίμων που μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Ωστόσο, για να είναι σίγουρο ότι τα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να επιτύχουν τις απαιτούμενες μειώσεις GHG, τονίζεται στην έκθεση οτι πρέπει επίσης να μετρούνται οι εκπομπές από την αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των καυσίμων (end-to-end), από την πηγή (resource) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των καυσίμων έως την κατανάλωσή τους στο πλοίο.

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι ότι οι διαχειριστές πλοίων μπορεί να μην έχουν ορατότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, την παράδοση και τον ανεφοδιασμό καυσίμου που χρησιμοποιείται στα πλοία τους. Ένα ναυτιλιακό καύσιμο μπορεί να παρουσιαστεί ως ουδέτερο ως προς τον άνθρακα, όμως θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικές εκπομπές όταν μετρηθεί σε μια αξιολόγηση του κύκλου ζωής ή σε μια βάση από την αρχή. Επιπλέον, τα εναλλακτικά καύσιμα μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές γκρι ή μπλε διαδρομές παραγωγής, παρέχοντας καύσιμα που συχνά αναμειγνύονται ή επισημαίνονται εκ νέου κατά τη μεταφορά και τη διανομή προτού φτάσουν στους τελικούς χρήστες τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το καύσιμο που έχει ανεφοδιαστεί διατηρεί το ίδιο αποτύπωμα άνθρακα με το καύσιμο που έφυγε από την εγκατάσταση παραγωγής.

Για το λόγο αυτό, το "LR Maritime Decarbonisation Hub και το Safetytech Accelerator" έχει εξερευνήσει τεχνολογίες που μπορούν να παρακολουθούν την πραγματική ένταση άνθρακα του υδρογόνου και της αμμωνίας, δύο από τα πιο υποσχόμενα μακροπρόθεσμα εναλλακτικά καύσιμα για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Ειδικότερα, σε συνεργασία με δύο προμηθευτές τεχνολογίας, την "TYMLEZ" και την "Authentix", η συνεργασία κατέληξε σε μια κοινή έκθεση "Παρακολουθώντας την πραγματική ένταση άνθρακα των βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων", η οποία εξετάζει νέες μεθόδους ανίχνευσης πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ενός καυσίμου, από την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής έως την παράδοση ενός αμετάβλητου τελικού προϊόντος. Η πρώτη μέθοδος είναι μέσω της λύσης TYMLEZ, η οποία χρησιμοποιεί ένα σύστημα "εγγύησης προέλευσης" (guarantee of origin - GO) όπου κάθε μονάδα υδρογόνου ή αμμωνίας πιστοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας δεδομένων ζωντανής εγκατάστασης που μπορεί να συλλάβει δεδομένα εκπομπών κατά τη διαδικασία παραγωγής, όπως νερό, κατανάλωση καυσίμου και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Ενώ η τεχνολογία blockchain αναπτύσσεται για συστήματα παρακολούθησης πράσινου υδρογόνου και πράσινης αμμωνίας. Μετά την παραγωγή και προμήθεια του καυσίμου που συνοδεύεται από πιστοποιητικό GO, εφαρμόζεται η δεύτερη μέθοδος μέσω της προσέγγισης Authentix, η οποία προσφέρει τη downstream διασφάλιση. Το διάλυμα Authentix μπορεί να εξηγήσει οποιαδήποτε ανάμειξη ή εσφαλμένη επισήμανση του καυσίμου μέσω της χρήσης ενός συστήματος συνθετικών δεικτών, όπου το καύσιμο αξιολογείται μέσω χημικής ανίχνευσης της προέλευσης του καυσίμου, καθώς και τυχόν αραίωσης.

Δεδομένων των ποικίλων οδών παραγωγής βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας ανίχνευσης άνθρακα για να διασφαλιστεί ότι τα νέα καύσιμα που αγοράζονται παράγονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται με τρόπο που θα παρέχει προσδοκίες απόδοσης εκπομπών.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας