Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023
22/01/2023

Η σημαία του Παναμά καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο

Την πρώτη θέση, μεταξύ των δέκα πιο σημαντικών νηολογίων στον κόσμο, καταλαμβάνει η σημαία του Παναμά, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Clarksons.

Πιο συγκεκριμένα, έως το τέλος του 2022 στη σημαία του Παναμά βρισκόταν το 16% του παγκόσμιου στόλου με 8.650 εγγεγραμμένα πλοία, που αντιπροσώπευαν 245 εκατομμύρια Κόρους Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ).Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Market,ο στόλος του εν λόγω νηολογίου από το 2019 έως σήμερα αντικατοπτρίζει μια αύξηση κατά 27.9 εκατομμύρια ΚΟΧ, αλλά και την είσοδο 567 επιπλέον πλοίων.

Γενικότερα, η Εθνική Λιμενική Αρχή του Παναμά αναφέρει ότι το νηολόγιο επιδιώκει την ανταγωνιστικότητα, την προσαρμοστικότητα αλλά και τη διεθνή συμμόρφωση. Επιπρόσθετα, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω μίας σημαντικής επένδυσης, που αφορά στη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών για την εγγραφή των πλοίων και της πλατφόρμας E-Segumar (για την έκδοση τεχνικών πιστοποιητικών των πλοίων), επιτυγχάνοντας ταυτόχρονια μια πιο φιλική και εύκολη εμπειρία για τον χρήστη. Την ίδια ώρα μία νέα πλατφόρμα του Συστήματος Ναυτιλιακής Επεξεργασίας αλλά και η ηλεκτρονική καταχώριση πλοίων (REN) θα γίνει κατά διάρκεια του 2023.

Τέλος, το νηολόγιο του Παναμά τηρεί τη δέσμευσή του για το περιβάλλον προωθώντας την κατασκευή "Eco Friendly" πλοίων, με ειδικά κίνητρα για την κατασκευής τους.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας