Τρίτη, Φεβρουάριος 07, 2023
01/12/2022

Seanergy Maritime – κερδοφορία για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2022 και νέα διανομή μερίσματος

Μερίσματα και Επαναγορές ανέρχονται σε 49.2 εκατ. Δολάρια

Κύρια στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2022:

• Kύκλος εργασιών: 34,0 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2022 έναντι 48,2 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 7,6 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2022 έναντι 22,8 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2021

• Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBITDA»): 19,0 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2022 έναντι 32,2 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021

Κύρια στοιχεία για το εννεάμηνο του 2022:

• Κύκλος εργασιών: 96,5 εκατ. δολάρια έναντι 96,4 εκατ. δολαρίων το εννεάμηνο του 2021

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 22,4 εκατ. δολάρια το εννεάμηνο του 2022 έναντι 25,4 εκατ. δολαρίων το εννεάμηνο του 2021

• Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBIDTA»): 53,1 εκατ. δολάρια έναντι 51,4 εκατ. δολαρίων το 2021

Άλλα σημεία αναφοράς:

• Διανομή μερίσματος $0,025 ανά μετοχή και για το τρίτο τρίμηνο του 2022, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται $0,125 ανά μετοχή το 2022

• Η ετήσια απόδοση των μερισμάτων, ανέρχεται στο 25% της σημερινής τιμής της μετοχής

• Επιπρόσθετο πλάνο επαναγοράς μετοχών ύψους 5,0 εκατ. δολαρίων, σε συνέχεια των επαναγορών ύψους $26,7 εκατ. που ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022

• Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 108,3 εκατ. δολαρίων με χαμηλότερα επιτόκια και βελτιωμένους όρους

30 Νοεμβρίου 2022 – Αθήνα, Ελλάδα – Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η «Εταιρεία» ή Seanergy) (NASDAQ:SHIP) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2022, καθώς και τριμηνιαίο μέρισμα 0,025 δολαρίων ανά μετοχή.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 34,0 εκατ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 19,0 εκατ. δολάρια έναντι 32,2 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, η Εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 7,1 εκατ. δολάρια και 7,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν 20.614 δολάρια, έναντι 30.764 δολαρίων του τρίτου τριμήνου του 2021.

Κατά το εννεάμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 96,5 εκατ. δολάρια, έναντι των 96,4 εκατ. δολαρίων το 2021. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 53,1 εκατ. δολάρια έναντι 51,4 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το εννεάμηνο του 2022 ήταν 20.996 δολάρια, έναντι 23.449 δολαρίων το 2021. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε σε 6.875 δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ακόμα κερδοφόρο τρίμηνο για την Εταιρεία παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, διανέμοντας τριμηνιαίο μέρισμα 0,025 δολάρια ανά μετοχή. Τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, το σύνολο των μερισμάτων ανέρχεται περίπου στα 22,5 εκατ. δολάρια ή 0,125 $ ανά μετοχή. Η ετήσια απόδοση των μερισμάτων, ανέρχεται στο 25% της σημερινής τιμής της μετοχής. Συνολικά έχουμε διαθέσει το ποσό των 49,2 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επαναγοράς τίτλων, σε ανταπόδοση προς τους μετόχους μας.

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου ανήλθε στα 20.614 δολάρια, ξεπερνώντας κατά 51% τον δείκτη BCI την αντίστοιχη περίοδο. Κατά το εννεάμηνο ο μέσος ημερήσιος ναύλος ανήλθε στα 20,996 δολάρια έναντι των 16,580 δολαρίων του δείκτη BCI. Για το πρώτο τρίμηνο τους 2023 αναμένουμε επίσης να διατηρηθούμε σε υψηλότερα επίπεδα από τον δείκτη βάση των αναλύσεων μας και των FFA. Η απόφαση να επικεντρωθούμε στην απόκτηση πλοίων κορυφαίας ποιότητας σε συνδυασμό με την εμπορική στρατηγική μας, έχουν μετριάσει τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της ναυλαγοράς.

Όσον αφορά την εμπορική στρατηγική μας, τέσσερα από τα πλοία μας εισήλθαν σε νέες χρονοναυλώσεις ή ανανέωσαν τις ήδη υπάρχουσες για μεγαλύτερη διάρκεια και με ευνοϊκότερους όρους. Για όλες τις νέες ναυλώσεις, ο ημερήσιος ναύλος είναι συνδεδεμένος με τον BCI και μάλιστα με προσαύξηση επ’αυτού. Επιπλέον, αυξήσαμε τη συμμετοχή μας στα κέρδη από τη χρήση των scrubbers σε μέρος του στόλου μας, ενώ στα επόμενα δυο τρίμηνα, θα επωφεληθούν ακόμα περισσότερα πλοία από το στόλο μας, ενισχύοντας τα έσοδα μας.

Όσον αφορά την στρατηγική μας στο κομμάτι της βιωσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης, συνεχίσαμε την εγκατάσταση Συσκευών Εξοικονόμησης Ενέργειας (“ESDs”) σε ένα ακόμα πλοίο, συμβαδίζοντας με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των ναυλωτών μας.

Το πρώτο εννεάμηνο του 2022, συνάψαμε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 108,3 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων αναχρηματοδοτήσεων με χαμηλότερα επιτόκια και περαιτέρω βελτιωμένους όρους, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα μας για το τρέχον έτος. Η Seanergy έχει επαρκή ρευστότητα για να αξιολογήσει περαιτέρω ευκαιρίες επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της.

Οι ναυπηγήσεις νέων capesize βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. Σε συνδυασμό με την επιβολή των επερχόμενων περιβαλλοντολογικών κανονισμών, αναμένουμε μείωση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας τα επόμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, παραμένουμε αισιόδοξοί για τις προοπτικές της αγοράς Capesize, ενώ αξιολογούμε συνεχώς τις επιλογές μας για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους».

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου

Τύπος πλοίου

Μεταφορική ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Scrubber 

Τύπος ναύλωσης

Earliest T/C expiration

Patriotship

Capesize

181.709

2010

Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Νοέμβριος 2023

Worldship

Capesize

181.415

2012

Koyo - Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Οκτώβριος 2023

Hellasship

Capesize

181.325

2012

Imabari

-

Χρονοναύλωση

Δεκέμβριος 2023

Fellowship

Capesize

179.701

2010

Daewoo

-

Χρονοναύλωση

Ιούνιος 2024

Championship

Capesize

179.238

2011

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Νοέμβριος 2023

Partnership

Capesize

179.213

2012

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Οκτώβριος 2022

Knightship

Capesize

178.978

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Μάιος 2023

Lordship

Capesize

178.838

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Αύγουστος 2023

Goodship

Capesize

177.536

2005

Mitsui

-

Χρονοναύλωση

Ιούνιος 2023

Friendship

Capesize

176.952

2009

Namura

-

Χρονοναύλωση

Δεκέμβριος 2023

Tradership

Capesize

176.925

2006

Namura

-

Χρονοναύλωση

Ιούνιος 2023

Flagship

Capesize

176.387

2013

Mitsui

-

Χρονοναύλωση

Μάιος 2026

Honorship

Capesize

180.242

2010

Imabari

-

Χρονοναύλωση

Φεβρουάριος 2024

Geniuship

Capesize

170.057

2010

Sungdong SB

-

Χρονοναύλωση

Ιανουάριος 2023

Premiership

Capesize

170.024

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Νοέμβριος 2022

Squireship

Capesize

170.018

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Δεκέμβριος 2022

Dukeship

Capesize

181.453

2010

Sasebo

-

Χρονοναύλωση

Ιανουάριος 2023

Σύνολο / έτη

 

3.020.012 dwt

12,5

 

     
                         
                         

Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό χρηματιστήριο που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου Capesize. Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από 17 πλοία τύπου Capesize, με συνολική μεταφορική ικανότητα 3.020.012 dwt τόνων και μέση ηλικία τα 12,5 περίπου έτη.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. έχει κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα Αττικής και έδρα τα Marshall Islands. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με το σύμβολο ''SHIP''.

Πληροφορίες για την εταιρεία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.seanergymaritime.com

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας