Πέμπτη, Ιούλιος 07, 2022
15/05/2022

Okeanis Eco Tanker: Αύξηση κερδών & Μείωση εσόδων εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του 'Οσλο, ναυτιλιακή εταιρεία, Okeanis Eco Tanker (OET), συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από το ισοδύναμο χρονοναύλωσης Time charter equivalent ('TCE', a non-IFRS measure) και από τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων- Adjusted EBITDA (a non-IFRS measure) ανήλθαν σε 26.4 εκατομμύρια δολάρια και 16.2 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, από 39.2 εκατομμύρια δολάρια και 25.2 εκατομμύρια δολάρια το περσινό πρώτο τρίμηνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη (Adjusted profit) και τα Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted earnings per share (non-IFRS measures)) ήταν 1.9 εκατομμύρια δολάρια ή 0.06 δολαρίων ανά μετοχή, από 5.8 εκατομμύρια δολάρια και 0.18 δολάρια ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2021.Η καθημερινή μέση τιμή χρονοναύλωσης (TCE) σε όλο τον στόλο ήταν 24.700 δολάρια ανά ημέρα, από 26.069 πέρυσι (Q1,2021). Ενώ οι TCE τιμές για τα VLCCs και Suezmaxes ήταν 24.200 δολάρια και 25.300 δολάρια ανά ημέρα αντίστοιχα, από 32.000 δολάρια και 22.000 δολάρια πέρυσι. Αναφορικά με τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα των πλοίων («opex», a non-IFRS measure) ανήλθαν σε 7.992 δολάρια ανά ημερολογιακή ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης. Την ίδια ώρα, η Okeanis εμφάνισε το εφετινό πρώτο τρίμηνο κέρδη (profit) 9.3 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 7.3 εκατομμυρίων δολαρίων από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (Q1,2021). Να σημειωθεί ότι η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα κέρδη που πέτυχε από συμβάσεις ανταλλαγής (swap) επιτοκίου και από το χαμηλότερο κόστος εξόδων τόκων, που αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα έσοδα από τις εργασίες της την συγκεκριμένη περίοδο. Ενώ όσον αφορά στα έσοδα της (revenues) αυτά μειώθηκαν στα 41.6 εκατομμύρια δολάρια από 48 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2021. Να αναφερθεί ότι η μείωση κατά 13% οφείλεται στην πώληση τριών Aframaxes και δύο VLCCs του στόλου της πέρυσι, καθώς και στη μείωση του ημερήσιου TCE κατά 5%.

Εν τω μεταξύ, το δεύτερο τρίμηνο του 2022 μέχρι σήμερα, το 47% των διαθέσιμων VLCC spot ημερών έχει ναυλωθεί με μέση TCE τιμή 25.400 δολαρίων ανά ημέρα και το 64% των διαθέσιμων Suezmax spot ημερών έχει ναυλωθεί με μέση TCE τιμή 36.500 δολαρίων ανά ημέρα.Εκτός των άλλων, τον Ιανουάριο του 2022, η Εταιρεία αγόρασε 122.573 δικές της μετοχές σε μέση τιμή 71.0 NOK ανά μετοχή. Ενώ τον Μάρτιο του 2022, η Εταιρεία παρέλαβε το "Nissos Kea", ένα από τα δύο VLCCs υπό κατασκευή στη Hyundai Heavy Industries. Τον Απρίλιο του 2022, η Εταιρεία υπέγραψε ένα termsheet με ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα δανειακή διευκόλυνση με ένα ακαθάριστο ποσό περίπου 125.7 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα καθαρά έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για α) την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρεών των VLCC πλοίων "Nissos Kythnos" και "Nissos Donoussa" και β) γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Στις 31 Μαρτίου 2022, ο στόλος της Okeanis αποτελούνταν από 14 πλοία με μέσο όρο ηλικίας τα τρία έτη και συνολική χωρητικότητα περίπου 3.5 εκατομμυρίων dwt, συμπεριλαμβανομένων 6 Suezmaxes (με μέσο όρο ηλικίας τα 3 έτη) και 7 VLCCs (με μέσο όρο ηλικίας τα 2 έτη) και ένα υπό κατασκευή νεότευκτο VLCC στο ΗΗΙ με παράδοση τον τρέχοντα μήνα (Μάιος, 2022).

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας