Τετάρτη, Μαϊος 12, 2021
01/05/2021

Σε «πράσινη» ρότα ανταγωνιστικότητας η ναυτιλία της Ε.Ε.

Ποιες οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου

«Ρότα» που συνδυάζει τον απαραίτητο σχεδιασμό για το πέρασμα της ναυτιλίας στην εποχή των μηδενικών ρύπων, με την παράλληλη στήριξη των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, που είναι ίσως η μόνη βιομηχανία που η Ευρώπη είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο, χαράσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέχρι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις θέσεις που διατύπωνε, φαινόταν ότι δεν λάμβανε υπόψη τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ωστόσο, με το τελευταίο του ψήφισμα φαίνεται ότι θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, μπαίνοντας στην ουσία της πορείας που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη για τον σταδιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας.

Πιο συγκεκριμένα στο ψήφισμα, με θέμα: «τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές», αναγνωρίζει πρώτον τη σημασία της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, δεύτερον το slow steaming και τρίτον βγάζει στο προσκήνιο τις ευθύνες και των ναυλωτών.

Πρόκειται για τρεις θέσεις που έχει κατ’ επανάληψη προβάλλει και στηρίξει η ευρωπαϊκή και ελληνόκτητη ναυτιλία μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (υπολογίζεται ότι ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 54% του ευρωπαϊκού), ως βασικούς άξονες προκειμένου η γηραιά ήπειρος να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της.

Το ψήφισμα

Μεταξύ άλλων με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καλεί την Επιτροπή, τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων να μεριμνήσουν για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η βελτιστοποίηση της ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της βραδείας πλεύσης όπου είναι σκόπιμη, οι καινοτομίες στην υδροδυναμική, η βελτιστοποίηση των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων μεθόδων πρόωσης, όπως οι τε

χνολογίες αιολικής υποβοήθησης, η βελτιστοποίηση των σκαφών και η καλύτερη βελτιστοποίηση εντός της αλυσίδας εφοδιαστικής στον τομέα της ναυτιλίας· Σημειώνει ότι στον ναυτιλιακό τομέα ο πλοιοκτήτης δεν ταυτίζεται πάντοτε με το πρόσωπο ή την οντότητα που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. Θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να ισχύει και να δημιουργεί ευθύνη για το μέρος που είναι υπεύθυνο για την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου, δηλαδή για την εμπορική οντότητα η οποία πληρώνει για το καύσιμο που καταναλώνει το πλοίο, όπως είναι ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου; Υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ναυτιλίας οφείλει να συμβάλει στις προσπάθειες της Ένωσης για μείωση των εκπομπών GHG χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα του τομέα, τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλες οι εύκολα εφαρμόσιμες επιλογές, και να γίνουν επενδύσεις σε αυτές, για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών μετάβασης ως εναλλακτικών λύσεων αντί του βαρέος μαζούτ, εκ παραλλήλου με την αναζήτηση και τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων εναλλακτικών λύσεων μηδενικών εκπομπών. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία των τεχνολογιών μετάβασης, όπως

οι ΥΦΑ και οι υποδομές ΥΦΑ, για τη σταδιακή μετεξέλιξη προς εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας. Καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, μια στροφή των μεταφορών προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Παράλληλα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην επίτευξη των στόχων της αλλαγής για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών, και ως εφαλτήριο για έναν τρόπο μεταφοράς μηδενικών εκπομπών. Επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι προς τον σκοπό αυτό το να δρομολογήσει μια στρατηγική ανανέωσης και επανεξοπλισμού του στόλου της Ε. Ε. για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασής της και για την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας. Υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτόν, την ανάγκη να υπάρχει δίκτυο υποδομής με τη δυνατότητα να παρέχει αυτή τη διατροπική ικανότητα, το οποίο συνεπάγεται την εκπλήρωση των επενδυτικών δεσμεύσεων που εκφράζονται στο ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Ζητεί επίσης σαφή στρατηγική για την προώθηση της ναυτιλίας μεταφοράς με οχηματαγωγά πλοία (RO-RO) για τις εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο θα μειώσει την παρουσία βαρέων οχημάτων στους δρόμους και παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε πιο απτές ενέργειες για να συνδυάσει τη θαλάσσια πολιτική της με τον στόχο της αποφυγής χρονοβόρων και επιβλαβών για το περιβάλλον οδικών μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο, διευκολύνοντας παραδόσεις πιο κοντά στις αγορές τελικού προορισμού μέσω μικρότερων λιμένων.

naftem[poriki.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας