Τρίτη, Μάρτιος 02, 2021
22/02/2021

Το 15o Ετήσιο Capital Link International Shipping Forum

Το 15o Ετήσιο Capital Link International Shipping Forum θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη & την Τετάρτη, 2 & 3, Μαρτίου, 2021 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία με τη Citi, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και το NASDAQ.

Σε διάρκεια δύο ημερών, συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 21 ενότητες συζητήσεων, 88 κορυφαίους παράγοντες της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ανωτάτων στελεχών 46 ναυτιλιακών εταιρειών. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από συναντήσεις 1x1 μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών και επενδυτών οι οποίες θα διοργανωθούν από τη Citi και την Capital Link.

Το Ετήσιο International Shipping Forum είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή του από επενδυτές, πλοιοκτήτες και χρηματοδότες. Αποτελεί σημείο συνάντησης για υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλίας και για στελέχη από τις οικονομικές και επενδυτικές κοινότητες που έχουν ενεργή συμμετοχή στη ναυτιλία. Το Φόρουμ πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη και εξετάζει τα τρέχοντα μακροοικονομικά ζητήματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και τις αλλαγές των διεθνών ναυτιλιακών αγορών. Φέτος λόγω των συνθηκών το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή μορφή.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Συνέδριο παρέχει εκτενή ανάλυση των διαφόρων ναυτιλιακών αγορών παγκοσμίως, καθώς επίσης και των μελλοντικών προοπτικών. Αυτή η πολύ σημαντική προσέγγιση ενισχύεται από την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, εξετάζει θέματα καταλυτικής σημασίας για τη ναυτιλία, όπως τη γεωπολιτική, τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, την τεχνολογία, τη διαχείριση της κρίσης των πληρωμάτων, την ανανέωση στόλου, την αντιμετώπιση του Covid-19, κυρώσεις και δασμούς, πρόσβαση σε πηγές άντλησης κεφαλαίων, και άλλα.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας