Κυριακή, Αύγουστος 09, 2020
10/07/2020

Πρόοδος εργασιών της American Hellenic Hull Insurance Company

Εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η American Hellenic Hull Insurance Company Ltd (AHHIC), εν μέσω διεθνούς περιβάλλοντος αβεβαιοτητας, κυρίως λόγω της πανδημίας Covid-19.

Η έγκαιρη και επιτυχής εγαρμογή του σχεδίου εταιρικής συνέχειας, καθώς και η καθιέρωση της AHHIC ως ενός από τους κορυφαίους παίκτες στη ναυτασφάλιση, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της αξιοσημείωτης πορείας της εταιρείας.

Η AHHIC, καταρρίπτοντας τις προβλέψεις, κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 3.000 πλοίων, αριθμώντας στόλο 3.060 ασφαλισμένων πλοίων στις 30 Ιουνίου 2020. Με ρεκόρ πρώτου εξαμήνου, η εταιρεία παρουσίασε ετήσια αύξηση 52% στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο και να καλωσορίσουμε τις νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιό μας, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Starbulk Group, την TMS Group, την Diamond S, την Chartworld και την Interorient.

«Το τριετές επιχειρηματικό μας σχέδιο παραμένει αμετάβλητο καθώς κύριος στόχος μας είναι να καταστήσουμε την AHHIC την κορυφαία εταιρεία στη διεθνή ναυτασφαλιστική αγορά σκάφους και μηχανής», δήλωσε ο κ. Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της AHHIC

AMERICAN HELLENIC HULL INSURANCE COMPANY LTD.
Η American Hellenic Hull είναι ιδιωτική ναυτασφαλιστική εταιρεία, η οποία καλύπτει κινδύνους Σκάφους & Μηχανής. Ανήκει κατά 100% και υποστηρίζεται οικονομικά από το American P&I Club, ενώ αποκλειστική διαχειρίστριά της είναι η Hellenic Hull Management (HMA) Limited. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και εδρεύει στη Λεμεσό (Κύπρος), με γραφεία, επίσης, σε Πειραιά, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Λονδίνο, Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ. Οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου 2016. Η American Hellenic Hull είναι η πρώτη ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο υπό τις απαιτήσεις του καθεστώτος Φερεγγυότητα II (Solvency II). Σύμφωνα με αυτό, η απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας ορίζεται ως το οικονομικό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πτώχευση θα επέρχεται το πολύ μια φορά στις 200 περιπτώσεις ή, εναλλακτικά, ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση, με πιθανότητα τουλάχιστον 99,5%, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους για τους επόμενους 12 μήνες. Η American Hellenic πέρασε με επιτυχία όλα τα επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά στρες τεστς που απαιτούνται από το καθεστώς του Solvency II.

SOLVENCY II
Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η «τρίτη γενιά» Ασφαλιστικών Οδηγιών καθιέρωσε το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» (ενιαία άδεια) για τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία Φερεγγυότητα II είναι μια θεμελιώδης αναθεώρηση του καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Καθιερώνεται -σε επίπεδο ΕΕ- ένα αναθεωρημένο σύνολο ευρέων κεφαλαιακών απαιτήσεων και προτύπων διαχείρισης κινδύνου, το οποίο αντικατέστησε τις προηγούμενες απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το Solvency II έχει ως στόχο να επιτευχθεί η συνοχή σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ιδέες: συνέπεια ισολογισμών με τις συνθήκες αγοράς, κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εκτίμηση ίδιου κινδύνου και φερεγγυότητας, ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτικός έλεγχος.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας