Κυριακή, Αύγουστος 09, 2020
09/07/2020

Να συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο EU ETS ζητά επιτροπή της Ε.Ε.

Την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS) ζήτησε, όπως αναμενόταν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο το νέο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά η Επιτροπή δέχεται και την εμπλοκή του ναυλωτή και όχι μόνο του πλοιοκτήτη.

Στη ναυτιλία trump, όπου και δραστηριοποιείται κυρίως η ελληνόκτητη ναυτιλία, συνήθως ο ναυλωτής του πλοίου είναι αυτός που καταβάλλει το κόστος των καυσίμων, καθορίζει τη διαχείριση του πλοίου και είναι «υπεύθυνος» για τις εκπομπές ρύπων, αφού η ποσότητά τους εξαρτάται από την ταχύτητα του πλοίου, την οποία καθορίζει ο ναυλωτής. Η συμβολή του επομένως στη ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι καθοριστική. Το γεγονός ότι η Επιτροπή περιβάλλοντος του Ε.Κ. ψήφισε την εμπλοκή του ναυλωτή στο EU ETS καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους της και των ιδιαιτεροτήτων του ναυτιλιακού κλάδου, ιδιαιτερότητες που καθιστούν σύμφωνα με τους πλοιοκτήτες μη αποτελεσματική τη συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας ρύπων.

Για τον λόγο αυτό είτε πρόκειται για τον ναυλωτή είτε τον πλοιοκτήτη η διεθνής ναυτιλία είναι αντίθετη στη συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας ρύπων «ως μη προσήκουσα στη φύση της ναυτιλιακής δραστηριότητας», ενώ αποβαίνει και σε βάρος του περιβάλλοντος, αφού στηρίζεται στην αρχή ότι όποιος πληρώνει μπορεί να συνεχίσει να ρυπαίνει. Παράλληλα οι διεθνείς φορείς της ναυτιλίας θεωρούν ότι μια συμμετοχή στο EU ETS θα λειτουργήσει σε βάρος των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών συμφερόντων και ιδιαίτερα σε βάρος των χιλιάδων μικρομεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών.

Μάλιστα, θεωρούν ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν την απόφαση της προηγούμενης, να παραπέμψει το όλο θέμα συμμετοχής της ναυτιλίας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Αντιθέτως, η παγκόσμια ναυτιλία υπογραμμίζει ότι εάν τελικά κριθούν αναγκαία τα αγοροκεντρικά μέτρα (Market Based Measures - MBMs) για την ελάφρυνση των εκπομπών CO2, η σταθερή προτίμησή της είναι υπέρ της επιβολής ενός τέλους επί του ναυτιλιακού καυσίμου / ταμείου αποζημιώσεων που θα διαχειρίζεται ο ΙΜΟ, βασιζόμενου στην κατανάλωση καυσίμων, αντί για ένα ETS. Ένα διεθνές σύστημα επιβολής τέλους είναι πιο απλό στη δομή και λειτουργία του, προβλέψιμο και διαφανές όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση του πλοίου και ουδέτερο όσον αφορά τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πάντως, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ε.Κ. αποφάσισε στη συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας, μεταξύ άλλων,

να συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο ΣΕΔΕ, συμπληρώνοντας ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς όλα τα κράτη σημαίας και όλες οι εταιρείες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται όλοι οι πλόες εντός της Ένωσης, οι πλόες εισόδου από τον τελευταίο λιμένα εκτός Ένωσης προς τον πρώτο λιμένα κατάπλου στην Ένωση και οι πλόες εξόδου από λιμένα της Ένωσης προς τον επόμενο λιμένα κατάπλου εκτός Ένωσης.

τη δημιουργία ταμείου για την απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να προαχθεί η έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για να απαλλαγούν οι θαλάσσιες μεταφορές από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων, και για να αναπτυχθούν βιώσιμα καύσιμα. Το ταμείο θα συσταθεί για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 και θα χρηματοδοτείται από έσοδα του ΣΕΔΕ.

τη μεταφορά στην ενωσιακή νομοθεσία του στόχου που έθεσε ο IMO για τη μείωση των εκπομπών CO2 ανά μεταφορικό έργο κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Η Ε.Ε., όπως υπογραμμίζει, πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να μεταφέρει αυτόν τον απολύτως αναγκαίο στόχο στην ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της Ένωσης θα συνεισφέρουν όσο τους αναλογεί στην εκπλήρωση της αρχικής στρατηγικής του IMO, ενώ παράλληλα οι εταιρείες θα έχουν το περιθώριο να αποφασίζουν ποια επιχειρησιακά ή τεχνολογικά μέτρα επιθυμούν να εφαρμόσουν.

Η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα κατατεθεί για συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον προσεχή Σεπτέμβριο και στη συνέχεια η απόφαση της Ολομέλειας θα συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να καταστεί και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η διεθνής ναυτιλία είναι αντίθετη στη συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας ρύπων «ως μη προσήκουσα στη φύση της ναυτιλιακής δραστηριότητας», ενώ αποβαίνει και σε βάρος του περιβάλλοντος, αφού στηρίζεται στην αρχή ότι όποιος πληρώνει μπορεί να συνεχίσει να ρυπαίνει.

naftemporiki.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας