Κυριακή, Σεπτέμβριος 27, 2020
24/03/2020

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 64 τα πλοία που βρισκόταν σε κατάσταση αργίας τον Δεκέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες.

▪ Τα πλοία τα οποία κατά τον Δεκέμβριο έτους 2019 βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας ανήλθαν σε 64, εκ των οποίων 20 είχαν ελληνική σημαία και 44 ξένη.

▪ Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων μειώθηκε κατά 8,6% και η ολική τους χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 0,4%, κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2019 σε σχέση με τον Δεκέμβριο έτους 2018. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, είχε παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 7,7% και της ολικής χωρητικότητας κατά 21,7%.

▪ Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 9,1% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 71,4% το έτος 2019 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2018. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, είχε παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 15,4% και αύξηση της ολικής τους χωρητικότητας κατά 6,0%.

Αργούντα Εμπορικά πλοία (2019)

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας