Πέμπτη, Μαϊος 26, 2022
14/07/2021

Χ. Σημαντώνης: Καθοριστική η συμβολή της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων για την κλιματική ουδετερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της 2020-2021. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου, Χαράλαμπου Σημαντώνη:

Η ναυτιλία επέδειξε την αντοχή της αλλά και την ικανότητα προσαρμογής στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας, παρόλες τις δυσκολίες και περιορισμούς, αποδεικνύοντας τον ζωτικό ρόλο των θαλασσίων μεταφορών στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο. H παγκόσμια παραγωγή για λίγο «επιβράδυνε» η ναυτιλία όμως συνέχισε τη ρότα της.

Οι υφιστάμενες συνθήκες επιτάχυναν την ψηφιοποίηση του κλάδου, με τις νέες τεχνολογίες να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας και λειτουργίας τόσο των γραφείων όσο και των πλοίων μας, ενώ πλέον το έδαφος είναι περισσότερο γόνιμο για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ακόμα περισσότερων ψηφιακών εφαρμογών. Η ναυτιλία υιοθετεί ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διακυβέρνησης, όπου η τεχνολογία θα έχει κυρίαρχο ρόλο.

Και ενώ η δύνη της πανδημίας έχει επηρεάσει σημαντικά τη παγκόσμια ναυτιλία και ιδιαίτερα τις εσωτερικές μεταφορές, ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει και αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κανονιστικό επίπεδο, με την αειφορία και την ενεργειακή αποδοτικότητα του παγκόσμιου στόλου να βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο στόχος για ένα στόλο μηδενικών εκπομπών αερίων αποτελεί το στοίχημα των επόμενων ετών.

Όσον αφορά στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων ο γρίφος της απεξάρτησης από τον άνθρακα περιπλέκεται περισσότερο καθώς ο κλάδος εξαιτίας της φύσης και της δραστηριότητας πραγματοποιείται από εταιρείες μικρότερου μεγέθους, οι οποίες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, που να τους επιτρέψουν είτε την αναβάθμιση τεχνολογικά του στόλου τους είτε την ανανέωση του. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο επισημαίνει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης προτάσεων και κινήτρων σε επίπεδο Κοινότητας.

Η Στρατηγική της ΕΕ για ένα βιώσιμο μεταφορικό σύστημα τοποθετεί την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς αποτελεί το μεταφορικό μέσο, το οποίο μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας για την κλιματική ουδετερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Εντούτοις στην Ελλάδα η απουσία κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων όχι απλά επιβραδύνει την αναγκαία τεχνολογική μετάβαση του στόλου ΝΜΑ αλλά οδηγεί στη τεχνολογική παρακμή του.

Είναι σκόπιμο και αναγκαίο η ελληνική πολιτεία να διαμορφώσει μία ολιστική προσέγγιση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και εγχώρια η απαραίτητη έρευνα και τεχνολογία και παράλληλα τους μηχανισμούς που θα διευκολύνουν του Έλληνες πλοιοκτήτες όχι μόνο να προσαρμοστούν αλλά και να πρωτοπορήσουν. Η ευθύνη είναι συλλογική και όχι μεμονωμένα ενός κλάδου.

Οι στόχοι επιτυγχάνονται όταν υπάρχει όραμα. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων αλλά και με τη πολιτεία είναι αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανθεκτικών λύσεων.

Η Ετήσια Έκθεση 2020-21 της ΕΕΝΜΑ

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας