Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
28/01/2021

Ε.Ε.Ν.Μ.Α.: Αδικαιολόγητη συνέχιση της απεργίας των πλοηγών

Μετά την επεξήγηση και δέσμευση του Υπουργού ΥΝΑΝΠ κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου για την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και άλλες Διατάξεις…» και ιδιαίτερα του άρθρου 22 που αναφέρεται στο «Pilot Exemption Certificate» ότι τα δικαιώματα των Πλοηγών και η οικονομική ευρωστία της Πλοηγικής Υπηρεσίας δεν θα θιγούν και περαιτέρω, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή τόσο στις υπάρχουσες θέσεις των Πλοηγών αλλά απεναντίας αυτές θα αυξηθούν και θα γίνει επίσης προμήθεια νέων σύγχρονων Πλοηγικών σκαφών, ενώ με Κανονισμό θα καθοριστούν τα κριτήρια/προϋποθέσεις για την χορήγησή του, όπου θα ληφθούν υπόψη και οι όποιες θέσεις στο θέμα και των Πλοηγών, θεωρούμε ότι η συνέχιση πλέον της απεργίας είναι αδικαιολόγητη αφού επαυξάνει τα προβλήματα λειτουργίας των Ελληνικών λιμένων καθώς και της ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων και φορτίων.

Ήδη παρατηρείται αύξηση φορτηγών πλοίων σε όλα τα περιφερειακά λιμάνια πέραν του Πειραιά, όπως Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Αλιβέρι, Χαλκίδα, Βόλο, Στυλίδα, Καρβάλη κλπ και τα προβλήματα όπως προαναφέραμε αυξάνονται σημαντικά, και μάλιστα όταν στον Ελλαδικό χώρο την περίοδο αυτήν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

Σημειώνεται, ότι το «Pilot Exemption Certificate» αποτελεί πρακτική που έχει υιοθετηθεί την τελευταία δεκαετία από ικανό αριθμό Κρατών Μελών της Διεθνούς Κοινότητας, αλλά επίσης και από όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες με εξαίρεση την Ελλάδα και περαιτέρω από την πολύχρονη εφαρμογή της δεν προκλήθηκαν ατυχήματα πλοίων με συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμό ατόμων ή πρόκληση ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή του προαναφερθέντος πιστοποιητικού θα συμβάλλει θετικά, στην μείωση των υπέρμετρων καθυστερήσεων των πλοίων, στην διευκόλυνση της διακίνησης των φορτίων, στην προσέλκυση πλοίων στα Ελληνικά λιμάνια με επακόλουθο την οικονομική ενίσχυση της Τοπικής και Εθνικής οικονομίας γενικότερα.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας