Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
02/12/2020

ΕΕΝΜΑ: Δεν ζητήθηκε η γνώμη τους επί «κομβικών θεμάτων»

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο προσαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας στη Κοινοτική (Οδηγία ΕΕ 2019/883), εξέδωσε Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παράδοσης/παραλαβής αποβλήτων από πλοία, την οποία όπως πληροφορούμεθα διαβίβασε για σχολιασμό και διατύπωση θέσεων/απόψεων μόνο στους Φορείς των Λιμένων παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι Εφοπλιστικές Ενώσεις ως εκπρόσωποι των χρηστών των Ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με το εδαφ. 52 του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να ζητείται η γνώμη τους επί «κομβικών θεμάτων» που σχετίζονται με την ορθή ανάπτυξη του λιμένα, την πολιτική των χρεώσεων, την προσέγγιση πλοίων κλπ.

Στα πλαίσια των δεδομένων αυτών η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), τα πλοία των μελών της οποίας, μετά τα ακτοπλοϊκά, αποτελούν τους συχνότερους χρήστες των Ελληνικών λιμένων, αντέδρασε εντόνως για την μη ενημέρωση καθώς και για τη διαφοροποιημένη ερμηνεία σημείων των διατάξεων που η δυνητική εφαρμογή τους αποβαίνει σε βάρος των πλοίων της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων παραφράζοντας διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό διατύπωσε αναλυτικές θέσεις/απόψεις με γνώμονα η ΚΥΑ να είναι ευθυγραμμισμένη επακριβώς στις απαιτήσεις και το πνεύμα της Κοινοτικής Οδηγίας

Η ΕΕΝΜΑ, ευελπιστεί οι σχετικές παρεμβάσεις, αλλά και άλλα σημεία, που αναφέρει αναλυτικά στην σχετική Επιστολή της, να ληφθούν σοβαρά υπόψη πέραν από άλλες σκοπιμότητες και δεδομένα, και η ΚΥΑ να διαμορφωθεί ανάλογα.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας