Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
27/08/2020

Διαμαρτυρία ΕΕΝΜΑ στον ΟΛΠ - Για τέλη στα πλοία

Τη διαμαρτυρία της προς τη διοίκηση του ΟΛΠ ΟΛΠ-0,25% εκφράζει η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) αναφορικά με την επιβολή τέλους από τον Οργανισμό σε πλοία που εξυπηρετούνται σε χώρους εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων/Εταιρειών, που έχουν παραχωρηθεί/εκμισθωθεί από την ΟΛΠ Α.Ε.

Όπως εξηγεί σε επιστολές της στη διοίκηση του ΟΛΠ η ΕΕΝΜΑ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Δημοσίου στον ΟΛΠ Α.Ε., παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΛΠ να παραχωρεί/εκμισθώνει χώρους που είναι στην κυριότητά του σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή άλλες εταιρείες, στα πλαίσια υποβοήθησης του έργου τους και καλής λειτουργίας. Οι προαναφερθείσες Επιχειρήσεις/Εταιρείες, αναμφίβολα για τον παραχωρούμενο ή εκμισθούμενο χώρο, καταβάλλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. το συμφωνημένο κατά περίπτωση ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας ή συμβολαίου υπεκμίσθωσης.

Παράλληλα, οι Επιχειρήσεις/Εταιρείες αυτές, σε περίπτωση που στις εγκαταστάσεις τους καταπλεύσει ή παραμείνει πλοίο, βεβαιώνουν ανάλογα με το μήκος του πλοίου, το προς καταβολή ποσό, για τη χρήση του χώρου ή προβλήτα, το οποίο καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου.

Στα πλαίσια των δεδομένων αυτών, δεν δύναται η ΟΛΠ Α.Ε. να έρχεται στη συνέχεια, επικαλούμενη διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και να βεβαιώνει ξανά στο πλοίο άλλο συμπληρωματικό ποσό και να απαιτεί την καταβολή του, όταν για τον συγκεκριμένο χώρο, όπως προαναφέραμε, η Επιχείρηση/Εταιρεία καταβάλλει στην ΟΛΠ Α.Ε. το συμφωνημένο μίσθωμα για την αποκλειστική χρήση του.

Η απαίτηση αυτή της ΟΛΠ Α.Ε. είναι καταχρηστική και σαφώς αντιβαίνει στους όρους Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ αυξάνει περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των πλοίων, τονίζει η ΕΕΝΜΑ. Παράλληλα υποστηρίζει ότι ο ΟΛΠ παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του προοιμίου του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «Για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».

naftemporiki.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας