Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
16/11/2022

Οι Αμερικανοί από το Θριάσιο έστειλαν "μηνύματα" στον Πειραιά (Cosco - ΟΛΠ)

Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας επισκέφθηκε προχθές τα γραφεία της Goldair Cargo στον Ασπρόπυργο και, μεταξύ άλλων, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο Ε/Κ, με ανάδοχο κοινοπραξία, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκε, από την πλευρά της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο Οικονομικός Ακόλουθος, Erik Holmgren και ο Ειδικός επί Οικονομικών Θεμάτων της Πρεσβείας, κ. Κώστας Κωνσταντόπουλος, ενώ από την πλευρά της Goldair, ο Καλλίνικος Καλλίνικος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου και ο Βασίλης Μαγκλάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΘΕΚ και Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων της Goldair Cargo.

Όπως αναφέρεται, "η συζήτηση επικεντρώθηκε στον δυναμικό κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών και στη δυνατότητα της χώρας να καταστεί κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου".

Σύμφωνα με αναλυτές των συνδυασμένων μεταφορών, "η επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων έχει τη σημειολογία της.

Όπως όλα δείχνουν, το Θριάσιο, εφόσον αναπτυχθεί σε ένα σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο, διαθέτοντας αποθήκες και σιδηροδρομική σύνδεση / terminal δύναται να αποτελέσει έναν κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, o οποίος μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή και σε κάποια πεδία ανταγωνιστικά με το λιμάνι του Πειραιά".

Μάλιστα, στο σημείο αυτό, οι ίδιοι αναλυτές έβαλαν στο "παζλ" και το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο θα αποκτήσει σιδηροδρομική σύνδεση, αποτελώντας εναλλακτική επιλογή.

Υπενθυμίζεται ότι το Θριάσιο αφορά σε ένα εμπορευματικό κέντρο σχεδόν 240 χιλιάδων τ.μ., σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων, με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους τελωνείου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών.

Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών εταιρειών που διακινούν μεγάλο όγκο προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, όπως πολυεθνικές λιανικής, σουπερμάρκετ και μεγάλες μεταφορικές, τόσο για την πρώτη φάση του έργου (120 χιλ. τ.μ.) όσο και για σημαντικό μέρος της δεύτερης (που συνολικά θα είναι 115 χιλ. τ.μ.).

Το σύνολο των φορτηγών που θα εξυπηρετούνται ημερησίως, στη πλήρη λειτουργία του Θριασίου Ε/Κ, είναι 400 και των βαγονιών 50, ενώ θα δημιουργηθούν 250.000 παλετοθέσεις και 210.000 τ.μ. αποθηκών.

Την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου, που αντιστοιχεί σε συμβατική αξία 109 εκατ. ευρώ, θα υλοποιήσει η Μυτιληναίος.

Οι βασικές αλλαγές στη νέα σύμβαση παραχώρησης του Θριασίου Ε/Κ
Οι κυριότερες μεταβολές της αρχικής σύμβασης παραχώρησης εντοπίζονται, με τη νέα σύμβαση που ψηφίστηκε στη Βουλή, στα εξής σημεία:

-Επανακαθορίστηκε η διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, η οποία μειώθηκε από 60 σε 37 έτη, παρέχεται δε το δικαίωμα στη ΘΕΚ να ζητήσει την παράταση αυτής για 23 επιπλέον έτη.

-Επανακαθορίστηκαν οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου προς τον κύριο του έργου, την ΓΑΙΑΟΣΕ και συγκεκριμένα:

-Το αρχικώς προβλεπόμενο "Εφάπαξ Αντάλλαγμα", ύψους 10 εκατ. ευρώ, μετονομάστηκε σε "Αρχικό Αντάλλαγμα" και ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε δύο άτοκες ισόποσες δόσεις.

-Αυξάνονται: το ποσοστό της ετήσιας πληρωμής στη ΓΑΙΑΟΣΕ από 2,51% σε 5%, επί των ακαθάριστων ετησίων εσόδων του παραχωρησιούχου, για όλη την περίοδο παραχώρησης, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις,

-το ποσό της ελάχιστης πληρωμής, ανά έτος παραχώρησης, κατά 350.000 ευρώ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέχεται η δυνατότητα στον παραχωρησιούχο, στο πλαίσιο επαρκούς χρηματοδότησης του έργου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή/και να συνάπτει ελεύθερα δανειακές συμβάσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα καταβάλει πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του συνόλου του έργου, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, πέραν της αρχικής δεσμευτικής επένδυσης ποσού 36,1 εκατ. ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 55,4 ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται η λειτουργία "Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης" για την παρακολούθηση της επίτευξης των χρηματοοικονομικών μεγεθών του παραχωρησιούχου.

Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος έχει επιτύχει σωρευτικά "Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων" ανώτερο του 9,09%, τότε θα καταβάλει στη ΓΑΙΑΟΣΕ το 50% των διαθέσιμων κερδών προς διανομή.

πηγή:capital.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας