Πέμπτη, Μαϊος 19, 2022
08/01/2022

Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Διαγωνισμός με αρ. SDM 14/2021
για τη Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τα ακόλουθα σε σχέση με τον Διαγωνισμό με αρ. SDM 14/2021:

 Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 12:00,
 Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων αναφορικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 12:00,
 Για την εξασφάλιση των εγγράφων του διαγωνισμού και για πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής προσφορών, επισκεφτείτε τον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5072264.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας