Πέμπτη, Μαϊος 19, 2022
19/12/2021

Πως θα γίνει η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

Θέμα λίγων εβδομάδων είναι οι υπογραφές για την απορρόφηση τns ΑΝΕΚ από την Attica Group, μετά τη σχετική συμφωνία των πιστωτών της. Τράπεζα Πειραιώς, οποία είναι μέτοχοι της ΑΝΕΚ (28,1298%) και της Attica Group (11,8445%), θα εξαγοράσει τα δάνεια της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ και κατόπιν, μαζί με τους άλλουs πιοτωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα δανεισμό και θα τον μεταφέρει στη νέα μεγεθυμένη Attica. Η ΑΝΕΚ βαρύνεται με δανεισμό της τάξης των 250.000.000 και επιπλέον υποχρεώσει 50.000.000 προς προμηθευτές και τρίτους. Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει σημαντική απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, έως και κατά 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, και τη διασφάλιση της εξόφλησή των προμηθευτών στο ακέραιο.ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας