Δευτέρα, Σεπτέμβριος 27, 2021
14/09/2021

Νέο της Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε η ANEK Lines.

Αναλυτικότερα, η ANEK Lines ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στις 10.09.2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε κατανομή των αξιωμάτων ως κατωτέρω:

1. Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη, Α΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου, Β΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

4. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

6. Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Ιωάννης Μαλανδράκης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ανδρέας Μπαϊλάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.Ιωάννης Μπρας του Χρόνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11.Χριστίνα Τσιγάλογλου του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ANEK Lines, το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία για μία τετραετία με λήξη της θητείας του την 09.09.2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας