Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
01/11/2022

Ξεκινάει το market test για τη Mediterranean Gas

Ξεκινάει το market test για την κατανομή της δυναμικότητας και τη χρήση του τερματικού σταθμού ΑRGO FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) της Mediterranean Gas. Μετά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών και την προκήρυξη πρόσκλησης από τη ΡΑΕ (για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της Mediterranean Gas ΑΕ) όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως παραγωγοί ΥΦΑ, καταναλωτές μεγάλης κλίμακας, χρήστες της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ναυτιλιακές εταιρίες καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για τη δυναμικότητα και για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της νέας ενεργειακής πύλης στην Ευρώπη.

Ο τερματικός σταθμός ΑRGO FSRU στο Βόλο, στρατηγικά τοποθετημένος στην καρδιά της Μεσογείου και στο κέντρο του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα υποστηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση της περιοχής.

Έχοντας ολοκληρώσει τις προκαταρκτικές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, η Mediterranean Gas εξασφάλισε την άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από τη ΡΑΕ, και έχει εγγραφεί στο μητρώο χρηστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση των μελετών για την οριστικοποίηση του τεχνικού σχεδιασμού, καθώς και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωσή της, που απαιτούνται στο πλαίσιο της αδειοδότησης. Στόχος της εταιρίας, είναι το ARGO FSRU να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το ARGO FSRU της Mediterranean Gas SA, o νέος πλωτός σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG είναι ένα εμβληματικό έργο που αναπτύσσεται για να συμβάλει στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αλλά και τις πρόσφατες ενεργειακές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνική δυναμικότητα επαναεριοποίησης του ARGO FSRU ανέρχεται σε 5,2 bcm φυσικού αερίου ετησίως και αυξάνει την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας της Ελλάδας, των βαλκανικών χωρών και της ΝΑ Ευρώπης. Το LNG που θα μεταφέρεται με πλοία από διάφορες πηγές στο Βόλο θα επαναεριοποιείται, θα εισέρχεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και από εκεί μέσω ενός άξονα διασυνοριακών αγωγών στη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, αλλά και την Ιταλία μέσω της προωθούμενης διασύνδεσης με την Ελλάδα. To ΑRGO FSRU καθίσταται ο νέος ενεργειακός κόμβος για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το έργο προχωρεί ικανοποιητικά ώστε να ανταποκρίνεται στο εμπορικό χρονοδιάγραμμα και να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία. Η χώρα μας πρέπει άμεσα να κατακτήσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να θωρακιστεί από εισαγόμενες ενεργειακές κρίσεις. Με το έργο ARGO FSRU υποστηρίζεται σε υψηλό βαθμό η ενεργειακή μας αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, ενώ η Θεσσαλία και ο Βόλος μπαίνουν στο διεθνή ενεργειακό χάρτη.

To market test συντονίζει η Deloitte. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mediterranean-gas.com

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας