Παρασκευή, Δεκέμβριος 01, 2023
26/10/2023

‘Πλοήγηση στην Αβεβαιότητα: Η Σπουδαιότητα της Ασφάλισης των Θαλάσσιων Κινδύνων Πολέμου’

Από τον Αναστάσιο Α. Μαρασλή - Ιδρυτή/Πρόεδρο της Marasco Marine Ltd*

Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία δεν είναι ξένη ως προς τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες. Από θαλάσσια ατυχήματα, λόγω ανθρώπινου λάθους και φυσικών καταστροφών, μέχρι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων και ναυλωτών είναι ποικίλες και πολύπλοκες. Μια κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης κινδύνων στο πεδίο αυτό αποτελούν τα συμβόλαια ασφάλισης Κινδύνων Πολέμου. Όσο οι συγκρούσεις και οι εντάσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται παγκόσμια και αυξάνονται οι θαλάσσιες ζώνες υψηλού κινδύνου, που εξαιρούνται από τις τυπικές θαλάσσιες ασφαλιστικές καλύψεις Πλοίου (H&M), ο ρόλος της Θαλάσσιας Ασφάλισης Πολέμου γίνεται αυξητικά ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, ας εξετάσουμε ενδελεχώς τη σημασία της ασφαλιστικής θαλάσσιας κάλυψης πολέμου και το ρόλο της για την εξασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών στις μεταφορές εμπορευμάτων δια θαλάσσης, που αποτελούν το 92% περίπου της παγκόσμιας διακίνησης:

Το Σύνθετο Τοπίο των Θαλάσσιων Συγκρούσεων: Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, οι κυματοειδείς επιπτώσεις των συγκρούσεων και των πολέμων, επεκτείνονται κατά πολύ πέρα από την προέλευση τους. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εδαφικές διενέξεις και εχθροπραξίες, δύνανται να διακόψουν τις οδούς του θαλάσσιου εμπορίου, να βάλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων, των φορτίων που μεταφέρουν, και το θαλάσσιο εμπόριο. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Ρώσο - Ουκρανικός Πόλεμος. Η ναυτασφαλιστική κάλυψη πολέμου υπάρχει ώστε να μετριάσει τις οικονομικά επιζήμιες συνέπειες αυτών των απρόβλεπτων γεγονότων, καταβάλλοντας ένα ασφάλιστρο. Είτε είναι αποτέλεσμα τρομοκρατίας, πειρατείας ή συμβατικού πολέμου, αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχουν ασφαλιστικές καλύψεις σαν ένα δίχτυ ασφαλείας για τα ενδιαφερόμενα μέρη που ταξιδεύουν σε επικίνδυνα νερά παρέχοντας αποζημίωση στον ασφαλισμένο για οικονομικές απώλειες και ζημίες που προήλθαν από γεγονότα λόγω πολέμου , ‘όπως εχθροπραξίες, πολιτικές αναταραχές, τρομοκρατία, πειρατεία και στρατιωτικές ενέργειες.

anastasis maraslisΚάλυψη Κινδύνων Πολέμου και Πεδίο Εφαρμογής: Η θαλάσσια κάλυψη πολέμου καλύπτει μια μεγάλη γκάμα κινδύνων, προσαρμοσμένη στις μοναδικές προκλήσεις της θαλάσσιας βιομηχανίας. Αυτές οι καλύψεις τυπικά καλύπτουν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από πολεμικές ενέργειες, πολιτικές αναταραχές, κατάσχεση, παρακράτηση, ναυτικό αποκλεισμό, Πειρατεία και Απαγωγή, ακόμη και δολιοφθορά. Πολύ σημαντικό, εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη θαλασσίων κινδύνων, παρέχοντας μια διευρυμένη και ολοκληρωμένη ασπίδα κατά των κινδύνων που προκαλούνται από ανθρώπινες συγκρούσεις.

Σε ένα κόσμο όπου το ναυτικό εμπόριο οδηγεί τις οικονομίες παγκοσμίως και τροφοδοτεί την ανάπτυξη, η ασφάλεια και η προστασία πλοίων και φορτίων είναι υπέρτατη. Η θαλάσσια ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων πολέμου εξασφαλίζει ότι πλοιοκτήτες και ιδιοκτήτες φορτίων είναι οικονομικά προστατευμένοι σε περίπτωση επέλευσης απρόβλεπτων συμβάντων που σχετίζονται με πόλεμο. Από ζημιές μερικής αβαρίας, μέχρι και ολικής απώλειας, αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προσφέρουν ένα σωσίβιο, ένα σχοινί σωτηρίας, για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά επιζήμιες επιπτώσεις οφειλόμενες σε κινδύνους πολέμου.

Παγκόσμιος Αντίκτυπος και Γεωπολιτικές Δυναμικές: Η διασύνδεση του παγκόσμιου εμπορίου σημαίνει ότι συγκρούσεις σε μία περιοχή μπορεί να έχει υπερ-διευρυμένες συνέπειες. Οι θαλάσσιες οδοί αποτελούν αρτηρίες του εμπορίου και οποιεσδήποτε διακοπές, ή διαταραχές σε αυτές, μπορούν να οδηγήσουν σε συμφόρηση της αλυσίδας εφοδιασμού και σε οικονομικό πανικό. Η θαλάσσια ασφάλιση πολέμου όχι μόνο θωρακίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά επίσης συνεισφέρει στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας επιτρέποντας στο εμπόριο να συνεχίζει παρά τις προκλήσεις.

Ο Ρόλος της Μείωσης Κινδύνου: Ενώ η θαλάσσια κάλυψη πολέμου παρέχει σοβαρή οικονομική προστασία, ενθαρρύνει επίσης την προληπτική διαχείριση του κινδύνου.
Οι Πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πρέπει να υπολογίσουν θαλάσσια δρομολόγια-οδούς, να κάνουν ανασκόπηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και να είναι ενήμεροι σχετικά με τις δυνητικές ζώνες σύγκρουσης-πολέμου, HRA ( γεωγραφικές Περιοχές Υψηλού Κινδύνου) όπως αυτές επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα, από την JWC, Κοινοπραξία Επιτροπής Πολέμου, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Μητρόπολης των ασφαλειών των Lloyd’s του Λονδίνου και από την IUA, Διεθνή ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, με έδρα επίσης το Λονδίνο. Υιοθετώντας μία τακτική πρόληψης, μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα να επικαλεστούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κινδύνων πολέμου που έχουν ή, πληρώνοντας ένα επιπρόσθετο ασφάλιστρο πολέμου, extra war risks premium, να τολμήσουν να πάρουν τον κίνδυνο εισερχόμενοι με το πλοίο τους σε χαρακτηρισμένη εμπόλεμη θαλάσσια ζώνη (HRA) για να φορτώσουν ή να εκφορτώσουν φορτίο.

Συνεργασία και Εξειδίκευση:
Η είσοδος στο πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα της θαλάσσιας ασφάλισης πολέμου απαιτεί την συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών, των εξειδικευμένων μεσιτών θαλασσίων ασφαλίσεων που έχουν βαθιά αντίληψη, κατανόηση, των ιδιαιτεροτήτων της ασφάλισης κινδύνων πολέμου στην ναυτιλιακή βιομηχανία και βέβαια, των περιορισμένων σε αριθμό, εξειδικευμένων ασφαλιστών κινδύνων πολέμου. Η εξειδίκευση της βιομηχανίας είναι σημαντική για την κατανόηση των αποχρώσεων της κάλυψης, εξασφαλίζοντας ότι τα συμβόλαια είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις, βοηθώντας στην διαδικασία διεκπεραίωσης απαιτήσεων ζημιών γρήγορα και αποτελεσματικά, αν υπάρξει ανάγκη.

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η ναυτιλιακή βιομηχανία βασίζεται σε μια στιβαρή διαχείριση κινδύνων και σε στρατηγικές πρόληψης για να προστατευτεί η λειτουργία των επιχειρήσεων και των επενδύσεων τους. Η θαλάσσια ασφάλιση πολέμου στέκεται σαν προπύργιο απέναντι στο απρόοπτο, παρέχοντας πνευματική ηρεμία σε αυτούς πού διασχίζουν τις θάλασσες. Ενώ ο κόσμος εξελίσσεται, η σπουδαιότητα αυτής της εξειδικευμένης ασφάλισης μεγαλώνει, τονίζοντας την ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών-συμμετεχόντων να είναι καλά ενημερωμένα, προετοιμασμένα και καλά προστατευμένα μπροστά σε ένα δυναμικό και πολύπλοκο τοπίο.

*Η Marasco Marine Ltd, ιδρύθηκε το 1991 από τον κ. Αναστάσιο Μαρασλή. Η Marasco εξειδικεύεται στην Διαχείριση Θαλάσσιων Κινδύνων και τον Σχεδιασμό Πρόληψης και Αποφυγής Κινδύνων, εξυπηρετώντας τα τελευταία 32 χρόνια, Πλοιοκτήτες, Διαχειριστές Πλοίων και Εφοπλιστές, με την πεπειραμένη στις αξιώσεις θαλάσσιας ασφάλισης ομάδα της και την Επιτροπή Ειδικού Σκοπού, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Περισσότερα για την Marasco Marine στο : www.marasco-marine.com

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας