Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
29/11/2022

Πρώην Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Χηνοφώτης: Πού πας χωρίς εθνική ναυπηγική στρατηγική

Η ισχύς, η επιρροή και η οικονομική ανάπτυξη των παράλιων χωρών εξαρτώνται από τη θάλασσα. Κύριο προαπαιτούμενο για την επιβίωση ενός θαλάσσιου έθνους, όπως η Ελλάδα, αποτελεί η θαλάσσια ισχύς. Η διαμόρφωση θαλάσσιας... πολιτικής, ναυτικής στρατηγικής και ναυπηγικής στρατηγικής, ανέκαθεν αποτελούσε το κέλευσμα προς διατήρηση, προαγωγή και ανάπτυξη της ισχύος των θαλάσσιων εθνών. Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Ναυπηγικής Στρατηγικής (ΕΝΣ) θα είναι εμβληματική και θα συνιστά την αρχή μιας συγκροτημένης και συστηματικής προσπάθειας συγκερασμού ναυτιλιακών, οικονομικών, αμυντικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών επιδιώξεων.

Στον σύγχρονο ορισμό της θαλάσσιας ισχύος εμπεριέχονται η εμπορική ναυτιλία, η ναυτική ισχύς, η ασφάλεια των θαλασσίων γραμμών επικοινωνιών, οι λιμένες και συναφείς υποδομές, ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, αλιεία, ναυτεργατικό δυναμικό, θαλάσσιος πλούτος, ναυτική εκπαίδευση και παράδοση. Σημαίνοντα ρόλο στα συναφή ελληνικά θαλάσσια επιτεύγματα διαδραμάτισε η ναυτοσύνη του Έλληνα, η επιδεξιότητα των καραβοκύρηδων – πλοιοκτητών και η επιστημοσύνη του τεχνικού και ερευνητικού προσωπικού.

Παρά ταύτα, η όλη προσπάθεια υστερεί στον τομέα των ναυπηγήσεων πλοίων κατάλληλων για τις απαιτήσεις κρούσεως και υποστηρίξεως του Π.Ν. και της Ακτοφυλακής, καθώς και της σύγχρονης ποντοπόρου ναυτιλίας, ακτοπλοΐας και αλιείας ανοικτής θάλασσας.

Η ολοκλήρωση της εξυγίανσης και μεταβίβασης ναυπηγείων, οι ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού των υπολοίπων μονάδων κρούσεως και υποστηρίξεως του Π.Ν., πέραν των προγραμμάτων 3+1 Φ/Γ και 3+1 Κ/Β, οι αντίστοιχες ανάγκες του Λ.Σ./ΕΛΑΚΤ, καθώς και των πλωτών μονάδων του Π.Σ., ΥΠΟΙΚ/Τελωνοφυλακής κ.ά., στοιχειοθετούν το πλαίσιο αναγκών διαμορφώσεως μιας ΕΝΣ.

Η ελληνική θαλάσσια και ναυπηγική πολιτική πρέπει να εξυπηρετούν τη θαλάσσια διάσταση της εθνικής ισχύος, του πλέον σημαντικού παράγοντα που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας. Το ελληνικό ναυτεργατικό και επιστημονικό δυναμικό έχει επανειλημμένως καταδείξει την επιστημοσύνη, εμπειρία και αξιοσύνη του, όχι μόνον σε ναυπηγήσεις για την εμπορική ναυτιλία αλλά και σε ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστήριξης, υδρογραφικά κ.ά.).

Το εύρος της στρατηγικής λογικής στη ναυπήγηση νέων μονάδων του Π.Ν. και της ΕΛΑΚΤ θα πρέπει να συμπεριλάβει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης των κρατικών πλοίων. Η Ελλάδα διαθέτει καταξιωμένο προσωπικό, ώστε να προχωρήσει σε εθνική σχεδίαση, με «κατά στοιχεία» και «ανοικτή αρχιτεκτονική» εγκατάστασης, διασύνδεσης και διεπαφής οπλικών, μηχανολογικών, επικοινωνιακών και ψηφιακών συστημάτων εξυπηρέτησης ενός «απόλεμου πολέμου» (warless warfare) και δυνατότητας άμεσης μετάπτωσης σε «πολυχωρικό πόλεμο» (multi domain warfare-battle), με απαίτηση επιχειρήσεων σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η εφαρμογή των επτά αρχών της χρηστικότητας των Ν. Μονάδων θα καταδείξει την ικανότητα της σχεδίασης στη συνεργασία με φίλες χώρες για εντοπισμό απαιτήσεων ναυπηγήσεων και επιθυμιών για τη ναυπήγηση και εξοπλισμό ναυτικών μονάδων ευρέος φάσματος (π.χ. Φ/Γ Arrowhead, Constellation κ.ά.). Η μελέτη των ΕΝΣ του Η.Β. και του Καναδά θα βοηθήσει το όλο εγχείρημα.

Οι απαιτήσεις ναυπηγήσεως και εκσυγχρονισμού μονάδων του Π.Ν. και της Ακτοφυλακής είναι γνωστές. Το προσεγγίζον κόστος υπολογίσιμο, καθώς και οι παράμετροι της μελέτης κόστους-οφέλους προκειμένου να καταστεί οικονομικά εφικτή η εξυπηρέτηση των μεσοπρόθεσμων αλλά και των μακροπρόθεσμων ναυπηγοεπισκευαστικών αναγκών του Π.Ν. και της ΕΛΑΚΤ. Εξυπακούεται ότι η απαρέγκλιτη προϋπόθεση, στην όλη προσέγγιση του θέματος, εδράζεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των συνθηκών δοκιμών και αποδοχής κατά τα διεθνή πρότυπα.

Η κύρια συνιστώσα της θαλάσσιας ισχύος, η ναυτική ισχύς, εξυπηρετείται από το Π.Ν. και την Ακτοφυλακή, συνιστώντας τον καθυπέρτερο συντελεστή για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του νησιωτικού και θαλάσσιου ζωτικού μας χώρου. Η αποστολή τους επεκτείνεται, κατά περίπτωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων, και στις περιοχές του ελληνικού θαλάσσιου πλούτου, εξόρυξης και μεταφοράς υδρογονανθράκων, καθώς και ενέργειας και τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης μέσω υποθαλάσσιων αγωγών.

ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗ
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας