Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
05/12/2020

«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» Ο φορέας που συσπειρώνει όλο τον ελληνικό εφοπλισμό

«Τα μεν ουν ναυτικά των Ελλήνων τοιαύτα ην τά τε παλαιά και τα ύστερον γενόμενα Ίσχύν δε τιεριεποιήσαντο ομως ουκ έλαχίστην οί προσσχόντες αύτοίςχρημάτων τε προσόδω και άλλων άρχη»

("Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα με τις ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων, όσα έγιναν τον παλαιότερο καιρό και αργότερα. Ωστόσο, μεγίστη δύναμη απέκτησαν όσοι έστρεψαν την προσοχή τους στο ναυτικό και με την αύξηση των εσόδων και με την κυριαρχία επάνω στους άλλους", ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ίστορίαι 1.15.1-1.19.1)

Πηγή δύναμης και πλούτου για τους Έλληνες, η ναυτιλία από αρχαιοτάτων χρόνων στήριζε πάντοτε τις εθνικές προσπάθειες τους σε όλους τους τομείς, καθιστώντας έντονη την παρουσία της στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Κορυφαία παραδείγματα αυτής της συνεισφοράς, οι εκατοντάδες δωρεές και χορηγίες ναυτιλιακών οικογενειών και ιδρυμάτων που κυριαρχούν σήμερα στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης. Σα συνέχεια αυτής της πρωτοφανούς δραστηριότητας, από το 2016 η κοινωνική προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας πήρε μια πιο συγκροτημένη και συλλογική μορφή μέσα από την πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) να ιδρύσει μια ανεξάρτητη νομική οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΈΝΩΣΙΣ» www.syn-enosis.gr. Είναι πλέον ιστορικό ντοκουμέντο η αναφορά του προέδρου τής Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της «ΣΥΝΈΝΩΣΙΣ», Θεόδωρου Βενιάμη, στην ετήσια γενική συνέλευση της ΕΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016, χρονιά κατά την οποία η ΕΕΕ γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα και με την έγκριση σας κατά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ, εντός των προσεχών ημερών θα λάβει υπόσταση η ανεξάρτητη νομική οντότητα με τη μορφή “αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας” με την επωνυμία “Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού” και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» ονομασία που τονίζει τη δύναμη της συλλογικότητας και της ενότητας η οποία θα αποτελέσει το μόνιμο όχημα της ναυτιλιακής μας οικογένειας για τη συνέχιση του κοινωνικού της έργου με βάση πάντοτε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας μας. Σήμερα η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» επικεντρώνεται σε ενέργειες μεγάλης κλίμακας και πανελλαδικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη συνδρομή Υπηρεσιών και Σωμάτων που σχετίζονται με την ελληνική Ναυτιλία και τους νευραλγικούς τομείς της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας του πολίτη. Επίσης αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος, ανθρωπιστικού και κοινωφελούς χαρακτήρα ή αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης και κρίσεων. Κορυφαίες πρωτοβουλίες της «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ», το 2020 ήταν η συγκέντρωση 13 εκατ ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες από 140 οικογένειες της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για την ενίσχυση του ΕΣΥ στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19, το πρόγραμμα ανακαίνισης χώρων υγιεινής όλων των δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, καθώς και η παροχή κλινοσκεπασμάτων και στα 120 δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας. Επίσης η προσφορά δέκα ταχύπλοων περιπολικών σκαφών υψηλών προδιαγραφών - άρτια εξοπλισμένων, Rafnar 1100 Cabin Bulletproof, στο Λιμενικό Σώμα εκ των οποίων έχουν δοθεί τα τέσσερα ήδη προς χρήση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος στο Ανατολικό Αιγαίο και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες.

Η «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο όπου επτά μέλη είναι ex officio τα μέλη του εκάστοτε προεδρείου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Προς επίτευξη των σκοπών της αντλεί πόρους από δωρεές μελών της και τρίτων που επιθυμούν να συμβάλουν στο κοινωνικό έργο της ελληνικής Ναυτιλίας. Στη «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους, αρχικά εφόσον το επιθυμούν, είτε προέρχονται από τη ναυτιλιακή κοινότητα είτε από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη της «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Επίσης μπορούν να γίνουν δωρητές, χρηματοδοτώντας με την καταβολή ετήσιας δωρεάς τη στήριξη τομέων προσφοράς, ενώ μια τρίτη δυνατότητα για τους ενδιαφερόμενους είναι να υποστηρίξουν το έργο και τις δράσεις της «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» προσφέροντας οποιοδήποτε ποσό υπέρ των σκοπών της. Η ‘ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» μοναδικό παράδειγμα συλλογικής έκφρασης της αλληλεγγύης ενός ολόκληρου επιχειρηματικού κλάδου σε αυτά τα λίγα χρόνια παρουσίας της, έχει ήδη καταξιωθεί στην κοινή γνώμη με το έργο της ως ο φορέας που συσπειρώνει όλο τον ελληνικό εφοπλισμό σε δράσεις υπέρ της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.» δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΕΕ και της «ΣΥΝ-ΈΝΩΣΙΣ» κ Θεόδωρος Βενιάμης.

ΕΣΤΙΑ

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας