Κυριακή, Ιούνιος 07, 2020
30/06/2019

Πολυδιάστατος ο ρόλος της ναυτιλίας των Ελλήνων

Του κ Θεόδωρου Βενιάμη, πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται αδιάλειπτα στην πρώτη θέση της διεθνούς ναυτιλιακής κατάταξης καταφέρνοντας να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της παρά τις αρνητικές συνθήκες στην επικρατούσα παγκόσμια ναυτιλία και στο διεθνές εμπόριο την τελευταία δεκαετία, την κατά γεωγραφικές περιοχές και χρονικές περιόδους ύφεση της οικονομίας, την πλεονάζουσα χωρητικότητα, τη δυσπραγία στη χρηματοδότηση και άλλες προκλήσεις.

Ο ελληνόκτητος στόλος ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5.000 πλοία χωρητικότητας 390 εκατομμυρίων τόνων deadweight και αντιπροσωπεύει άνω του 21 του παγκόσμιου στόλου και το 53\% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EE). Αποτελεί δε έναν από τους νεότερους και ποιοτικότερους στόλους. Ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει ειδικότερα το 32\% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, το 23\% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων χύδην φορτίων και το 15\% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων προϊόντων πετρελαίου. Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι πρόκειται πράγματι για το «success story» της Ελλάδας. Επιπλέον, αποτελεί τον μεγαλύτερο «cross-trading» στόλο στον κόσμο, με το 98,5\% της υπό ελληνική πλοιοκτησία χωρητικότητας να μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων χωρών, παρέχοντας μία αναντικατάστατη υπηρεσία στο παγκόσμιο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία. Στο πρόσωπο λοιπόν των ελλήνων εφοπλιστών, οι εμπορικοί εταίροι βλέπουν έναν σημαντικό και αξιόπιστο συνεργάτη.

Για παράδειγμα, ο ελληνικός εφοπλισμός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ελληνικά δεξαμενόπλοια μεταφέρουν το 60\% των μεταφορών του εισαγόμενου αργού πετρελαίου της Κίνας και ελληνικά ποντοπόρα φορτηγά διακινούν το 50\% των εξαγόμενων προϊόντων της Κίνας. Για την Ελλάδα, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο υπερκομματικού χαρακτήρα, με καθοριστική και πολυδιάστατη στρατηγική, πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα. Συνεισφέρει σταθερά στην ελληνική οικονομία με ποικίλους τρόπους, προβάλλοντας ταυτόχρονα το κύρος της χώρας διεθνώς. Το 2018 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες μεταφορές υπολογίζονται σε περίπου 16,629 δις. ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 14,89\% σε σχέση με το 2017, όταν οι αντίστοιχες εισροές άγγιξαν τα €14,473 δις. ευρώ. Η ναυτιλιακή βιομηχανία απασχολεί περίπου 200.000 άτομα, ενώ η συνολική συνεισφορά του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου στην οικονομία, αποτιμάται σε περισσότερο από 7\% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ζώνη «πλοιοκτησίας» στον κόσμο βρίσκεται στο πλέγμα Αθήνας/Πειραιά, η οποία συνδέεται στενά με την εθνική ιδιοκτησιακή βάση της. Πρόκειται κυρίως για μικρές και μεσαίες ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, που όμως έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους προσωποπαγή χαρακτήρα και οικογενειακή φυσιογνωμία, ενσαρκώνουν το αληθινό πνεύμα της επιχειρηματικότητας και στηρίζονται στην προσωπική ευθύνη και αξιοπιστία.

Η εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών, ελληνικών, αλλά και ξένων συμφερόντων στην Ελλάδα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για πολλούς άλλους συναφείς παραγωγικούς τομείς υπηρεσιών, ενισχύοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων του ναυτιλιακού πλέγματος και περαιτέρω την εθνική οικονομία. Βάσει οικονομικού θεωρήματος, η επένδυση ενός δολαρίου στη θάλασσα αποδίδει τέσσερα δολάρια στην ξηρά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι επίσης πολυδιάστατη και έγκειται τόσο στη συμβολή της στην ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της Ευρώπης, όσο και στην εξασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας σε εποχές γεωπολιτικών κρίσεων. Άρα, η Ελλάδα δικαιωματικά ανακηρύσσεται σημαντικός στρατηγικός εταίρος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιοποίηση των οικονομικών και πολιτικών συγκυριών στην Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, ώστε να επανατοποθετηθεί η χώρα μας στα διεθνή επενδυτικά δρώμενα. Το κλειδί για όλα αυτά, είναι ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Συνεπώς, βασικό μέλημα της Πολιτείας πρέπει να είναι η σχεδίαση και εφαρμογή μέτρων, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, για τη στήριξη και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, μέσω της οποίας θα διατηρήσει το στρατηγικό της πλεονέκτημα, θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη για την εθνική οικονομία. Τέλος, η Ελλάδα ως παραδοσιακό ναυτικό έθνος, θα πρέπει να αναβιώσει τη ναυτοσύνη της μέσω της καταξίωσης του ναυτικού επαγγέλματος, της αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και ως επακόλουθο της προσέλκυσης ικανών νέων στελεχών στα πλοία και στις εταιρείες. Ιδιαίτερα στην τρέχουσα χρονική συγκυρία όπου η ανεργία στους νέους βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, η ναυτιλία και το ναυτιλιακό πλέγμα δύναται να προσφέρει θέσεις εργασίας με ανταγωνιστικούς όρους. Η ποντοπόρος ναυτιλία και το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα το οποίο αναπτύσσεται και τροφοδοτείται από αυτήν, έχει τη δυναμική να αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο της πατρίδας μας για τα επόμενα χρόνια, εφόσον διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα και άρα η βιωσιμότητα του κλάδου, δημιουργώντας προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας. Στόχος του ελληνικού εφοπλισμού είναι η διατήρηση της ηγετικής υπόστασης της ναυτιλίας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, στόχος εφικτός λόγω της δυναμικής που έχει, με παράλληλη μεγιστοποίηση των συνακόλουθων ωφελειών για τον τόπο.

δημοσιεύτικε στο Βημα της Κυριακής

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας