Δημοσίευση: 22 / 3 / 2018
Πλόες εσωτερικού και Διεθνή πιστοποιητικά
Υιοθετήθηκε, έστω και με καθυστέρηση, η γραπτή πρόταση της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

για την αναγκαιότητα χορήγησης τουλάχιστον εξάμηνης παράτασης, λόγω τεχνικών προσαρμογών, για την έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, κλπ, από τα δεκαεννέα πλοία με Ελληνική σημαία, Μέλη της, τα οποία εκτελούν εσωτερικούς πλόες, και δεν έχουν βάσει εγκυκλίου του 1980 εκτελέσει ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

 Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα πλοία, είναι εφοδιασμένα με όλα τα προβλεπόμενα, από Διεθνείς Συμβάσεις (SOLAS, MARPOL, κλπ) πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, εξοπλισμού, κλπ, τα οποία μάλιστα είναι σε ισχύ, και έχουν εκδοθεί από ανεγνωρισμένους/εξουσιοδοτημένους από τη Χώρα μας, Διεθνούς κύρους Νηογνώμονες (BUREAU VERITAS, LLOYD’S, RINA και DNV),και τους είχε δοθεί δίμηνη παράταση για συμμόρφωση.

 Σημειώνεται επίσης, ότι η Χώρα μας είναι η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη, που για τους εσωτερικούς πλόες δεν αναγνωρίζει τα Διεθνή Πιστοποιητικά, και υποχρεώνει τα πλοία της, να εκδίδουν παράλληλα και αντίστοιχα Εθνικά πιστοποιητικά, παραγνωρίζοντας τις δυσκολίες στα πλαίσια εφαρμογής (δεξαμενισμός πλοίου με Διεθνή δυόμιση χρόνια, με Εθνική νομοθεσία δύο, διαφορετικές χωρητικότητες, κλπ).

Προς τούτο, η ΕΕΝΜΑ, και για την οριστική διευθέτηση του θέματος, προτείνει επίσης, την τροποποίηση/συμπλήρωση των απαρχαιωμένων διατάξεων της Εθνικής νομοθεσίας (ΒΔ 542/68, κλπ), ώστε να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή πλοία με Ελληνική σημαία, εφοδιασμένα με πιστοποιητικά Διεθνών Συμβάσεων, να μπορούν να εκτελούν και πλόες εσωτερικού.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καλείται λοιπόν, να μελετήσει και την δεύτερη πρόταση της ΕΕΝΜΑ, και να λάβει τις δέουσες αποφάσεις.

Η Χώρα μας, εφόσον κυρώνει Διεθνείς Συμβάσεις, και είναι ενεργό Μέλος στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), θα πρέπει κατάλληλα και να τις εφαρμόζει.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn