Δημοσίευση: 4 / 3 / 2018
Διαμαρτυρία ΕΕΝΜΑ : Δεν επιτρέπεται να εκτελούν εσωτερικές πλόες βάσει μιας απαρχαιωμένης νομοθεσίας
Και για την πρόχειρη και χωρίς σε βάθος εξέταση του σημαντικού αυτού θέματος από τον κ. Υπουργό

"Δέκα εννέα (19) πλοία Μέλη μας, που είναι εφοδιασμένα με όλα τα συναφή Διεθνή πιστοποιητικά (SOLAS,MARPOL κλπ), δεν τους επιτρέπεται να εκτελούν εσωτερικές πλόες βάσει μιας απαρχαιωμένης νομοθεσίας του 1968 (Β.Δ. 542), ενώ έχουν, όπως προαναφέραμε, Διεθνή Πιστοποιητικά από Ανεγνωρισμένους Νηογνώμονες. Επιτρέπεται όμως αυτά, βάσει μιας Εγκυκλίου του 1980 να εκτελούν εσωτερικούς πλόες, εάν πραγματοποιήσουν ένα μόνο ταξίδι μέσα στο έτος στο Εξωτερικό.

Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα πλοία υποχρεώνονται μέχρι 16/3/18, να αντικαταστήσουν τα Πιστοποιητικά τους με αντίστοιχα πιστοποιητικά, που προβλέπει η Εθνική νομοθεσία, χρονικό όριο ανεπαρκές για την προσαρμογή/συμμόρφωση από τους ίδιους Νηογνώμονες.

 

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, έγκαιρα στα πλαίσια αντιμετώπισης του θέματος με έγγραφο της επεσήμανε:

-Τα σοβαρά προβλήματα/καταστάσεις, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πιο πάνω απαίτησης .

(πχ διαφορετικός χρόνος δεξαμενισμού πλοίων: Διεθνή δυόμιση χρόνια, Εθνική δύο χρόνια κλπ).

-Την αναγκαιότητα χορήγησης εξάμηνης παράτασης λόγω, τεχνικών προσαρμογών, για την έκδοση και των προβλεπομένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.

-Την τροποποίηση/συμπλήρωση των διατάξεων του ΒΔ 542 της 27.7/20-8-68, ώστε να επιτρέπεται, και σε Ελληνικής σημαίας πλοία, που είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά Διεθνών Συμβάσεων να εκτελούν και εσωτερικούς πλόες.

 

Ο κος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παραγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα/στοιχεία ενέκρινε παράταση προσαρμογής/αντικατάστασης μέχρι 16/3/18, δηλαδή ένα μόνο μήνα.

Διαμαρτυρόμεθα, έντονα για την πρόχειρη και χωρίς σε βάθος εξέταση του σημαντικού αυτού θέματος από τον κ. Υπουργό, όταν είναι βέβαιο και αποδεδειγμένο, ότι μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, είναι αδύνατη από τους οικείους Νηογνώμονες, η υλοποίηση της σχετικής απαίτησης, και είναι επίσης δεδομένο, ότι η ενέργειά του αυτή θα οδηγήσει τους πλοιοκτήτες/διαχειριστές των πλοίων πέραν των οικονομικών προσθέτων επιβαρύνσεων για άλλη μια φορά σε σοβαρά προβλήματα και περαιτέρω διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς υπό την έννοια, ότι τα εν λόγω πλοία, έτσι κι αλλιώς, όπως προαναφέραμε, είναι αξιόπλοα και πιστοποιημένα από Διεθνείς Ανεγνωρισμένους Νηογνώμονες."

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn