Δημοσίευση: 12 / 1 / 2018
Νέο Δείκτη στο LNG ξεκινά το Baltic Exchange
Στην ανάπτυξη ενός νέου δείκτη ναυλαγοράς που θα αφορά το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριου (LNG), προχωρά το Baltic Exchange με έδρα το Λονδίνο.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας μια προσέγγιση από τις βασικές ναυλομεσιτικές εταιρίες όπως οι: Affinity, Braemar ACM, Clarksons και SSY και αποτελούν τα πρώτα μέλη του «πάνελ LNG», όπως ονομάστηκε.

Η ομάδα του πάνελ θα αξιολογεί επί του παρόντος διάφορες διαδρομές των πλοίων LNG. Μόλις οριστικοποιηθεί η πρότασή τους θα υποβληθεί στο Συμβούλιο του Baltic Exchange για έγκριση και δοκιμαστική φάση.

«Η αύξηση του μεταφερόμενου από τη θάλασσα LNG έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας αγοράς spot. Ωστόσο, οποιαδήποτε αγορά άμεσης παράδοσης πρέπει να υποστηρίζεται από τυποποιημένους συμβατικούς όρους - όπως συμβαίνει ήδη στις αγορές εμπορευματοκιβωτίων και ξηρών χύδην  φορτίων» δήλωσε ο Mark Jackson, διευθύνων σύμβουλος του Baltic Exchange.

«Το Baltic Exchange θέλει να υποστηρίξει την αγορά εμπορευματικών μεταφορών LNG καθώς ωριμάζει και ελπίζουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω ενός δείκτη», πρόσθεσε ο Jackson.

Τα τελευταία χρόνια η σημαντική παγκόσμια αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου και η αύξηση των εισαγωγών από την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και την Αίγυπτο οδήγησαν σε μια θεμελιώδη αλλαγή στη δυναμική των ναυτιλιακών αγορών του LNG. Επιπλέον, υπογράφονται περισσότερες συμβάσεις μικρότερης διάρκειας και για μικρότερες ποσότητες, χωρίς σταθερούς προορισμούς.

Τα πρότυπα εμπορίου διαφοροποιήθηκαν καθώς δημιουργήθηκαν νέοι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής και εξαγωγής και ο στόλος των πλοίων LNG συνεχίζει να επεκτείνεται. Μέχρι πρόσφατα, η ναυτιλιακή αγορά του LNG χαρακτηριζόταν από χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας στην spot αγορά, με την πλειονότητα των δραστηριοτήτων να διεξάγονται σε μακροπρόθεσμη συμβατική βάση.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn