Δημοσίευση: 11 / 9 / 2019
ΑΝΕΚ: Σύντομα η απόφαση για ΑΜΚ 20 εκατ. ευρώ
Στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί, θα υλοποιηθεί, τελικώς, η θετική θέση των μετόχων της ΑΝΕΚ σχετικά με την πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 20 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η τακτική γενική συνέλευση , που έλαβε χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης, ώστε η καθαρή θέση της εταιρείας να καταστεί μεγαλύτερη του 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου από αρνητική σήμερα. Ωστόσο, αποφάσισε, η αύξηση κεφαλαίου ως 20 εκατ. ευρώ, με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, να συζητηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Εξουσιοδότησε, δε, το Δ.Σ. της εταιρείας για τον καθορισμό των όρων της ΑΜΚ και το χρόνο σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Υπέρ της εισήγησης του Δ.Σ., τάχθηκε το 57,57% όσων ψήφισαν έγκυρα, ενώ απείχε το 42,4%.

Η αύξηση κεφαλαίου κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης (8,9 εκατ. ευρώ) που εμφάνισε η εταιρεία στο τέλος του 2018, αλλά και για να αποπληρωθεί μέρος των δανείων, να αναδιαρθρωθεί εκ νέου ο υπόλοιπος δανεισμός και να απενεργοποιηθεί η μετατροπή τμήματος των μετατρέψιμων ομολογιών.

Τονίζεται, ότι ο όμιλος είχε στο τέλος του 2018 καθαρό δανεισμό 251,4 εκατ. ευρώ με EBITDA μόλις 14,6 εκατ. ευρώ

Απλήρωτη δόση δανείου

Κατά τη διάρκεια του 2018 η AΝΕΚ δεν πλήρωσε δόση δανείου, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» όροι δανειακών συμβάσεων και να καταστούν πληρωτέα δάνεια, άνω των 200 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν αναδιαρθρωθεί ένα χρόνο νωρίτερα (2017).

Η αναδιάρθρωση δανεισμού έγινε με σύναψη νέου, επταετούς διάρκειας, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 220 εκατ. ευρώ. Τμήμα του ομολογιακού (22 εκατ. ευρώ) είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, υπό προϋποθέσεις. Κάποιες από αυτές έχουν, πλέον, ενεργοποιηθεί.

Οι πιστώτριες τράπεζες της AΝΕΚ έχουν, επομένως, τη δυνατότητα να μετατρέψουν μέρος των ομολογιών του ΜΟΔ σε μετοχές, κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις της ακτοπλοϊκής..

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn