Δημοσίευση: 1 / 8 / 2019
ΟΛΘ: Παραίτηση μέλους του ΔΣ
Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Cedric Garnier και προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ορίσθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Βaiqiao (Leon) FU.

Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας με τη σύσταση νέας θέσης Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή και τον ορισμό των καθηκόντων του. Επίσης εγκρίθηκε η αναβάθμιση του Τμήματος Τεχνολογιών & Πληροφορικής σε Διεύθυνση και η μετονομασία της Διεύθυνσης Διοικητικού σε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι παραπάνω δύο Διευθύνσεις αναφέρονται άμεσα στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn