Δημοσίευση: 25 / 2 / 2019
Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κέρκυρας με τα Διαπόντια Νησιά
Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης εξυπηρέτησης του δρομολογίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής Κέρκυρας Διαπόντια - Νησιά [Ερεικουοα, Μαθράκι, Οιωνοί, (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή, δημοσίευσε ιο υπουργείο Ναυπλίας. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το υπουργείο επισημαίνει ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου αναφέρονται ως εξής: Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο τo οποίο δύναται να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο έναντι 5.100 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο και τo οποίο διαθέτει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 50 επιβατών τo χειμώνα και ωφέλιμη επιφάνεια χώρου οχημάτων, τουλάχιστον 150 τμ.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος ή απόρριψης αυτής, γίνεται δεκτό Ε/Γ Ο/Γ πλοίο τo οποίο δύναται να εκτελεί ως δρομολογιακό τo αναφερόμενο δρομολόγιο 4.300 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο και διαθέτει μεταφορική ικανότηα τουλάχιστον πενήντα 50 επιβατών το χειμώνα και ως ωφέλιμη επιφάνεια χώρου οχημάτων τουλάχιστον 70 τ.μ. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος ή απόρριψης αυτών για αμφότερες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις γίνονται δεκτά δύο πλοία, δηλαδή ένα επιβατηγό πλοίο και ένα φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο τα οποία δύνανται να εκτελούν ως δρομολογιακό τα αναφερόμενα δρομολόγια έναντι 5.100 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο και διαθέτουν Ε/Γ πλοίο μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 50 επιβατών τo χειμώνα και τo Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο ωφέλιμη επιφάνεια χώρου οχημάτων τουλάχιστον 150 τ.μ.

Τέλος, εάν οι προηγούμενες εναλλακτικές δεν καρποφορήσουν θα γίνεται δεκτό επιβατηγό πλοίο το οποίο δύναται να μεταφέρει οχήματα και να εκτελεί ως δρομολογιακό το αναφερόμενο δρομολόγιο έναντι 5.100 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο και διαθέτει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 50 επιβατών τo χειμώνα και με ωφέλιμη επιφάνεια χοίρου οχημάτων τουλάχιστον 150 τμ.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn