Δημοσίευση: 7 / 11 / 2018
Σημαντική αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για την American Hellenic Hull
Ο Σεπτέμβριος επισφράγισε ένα λειτουργικά κερδοφόρο δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο για την American Hellenic Hull. Στη συνεδρίαση 9ης Οκτωβρίου στην Κύπρο, το Διοικητικό Συμβούλιο της AHHIC ενημερώθηκε εκτενώς για την εξαιρετική απόδοση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Vince Solarino, δήλωσε: «Εμείς στο American P & I Club θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της American Hellenic καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί τη νέα δύναμη στη διεθνή ναυτασφαλιστική αγορά».

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, εξαιτίας των νέων λογαριασμών που προστέθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το ακαθάριστο εγγεγραμμένο ασφάλιστρο για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 παρουσιάζεται αυξημένο κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπλέον, ο ασφαλισμένος στόλος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 15% σε ετήσια βάση, αριθμώντας 2.160 πλοία με μέσο ποσοστό κάλυψης στο 8%.

Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος, American Hellenic Hull
Τα στοιχεία που παρουσίασαν οι διαχειριστές στο Δ.Σ. έδειξαν επίσης ότι το σύνολο του ενεργητικού της AHHIC για το Σεπτέμβριο του 2018 παρουσιάζεται αυξημένο κατά 18,5% από ό, τι στο τέλος του 2017, ενώ ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχεται σε 445% έναντι 330% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης ζημιών αναδοχής κινδύνου ανέρχεται στο 67,6%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας για το 9μηνο συγκρατούνται σε επίπεδα 12,9% χαμηλότερα εκείνων του προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι διαχειριστές επεσήμαναν ότι το Σεπτέμβριο τα ίδια κεφάλαια της AHHIC ανήλθαν στο 116,1% των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) και στο 159,30% των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (MCR).

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της εταιρείας και την κερδοφόρα λειτουργία της», δήλωσε ο Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull. «Η American Hellenic Hull παρέχει συνεργικές λύσεις υψηλού επιπέδου στον κλάδο καλύψεων σκάφους και μηχανής στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ το ιστορικό μας δεν μπορεί να συγκριθεί με καμίας άλλης εταιρείας του κλάδου. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη φήμη μας και να ενισχύουμε την αναγνωρισιμότητα του brand της AHHIC στα κυριότερα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε την αξία της αρχικής επένδυσης της εταιρείας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε ο κ. Τσακίρης.

 

 

AMERICAN HELLENIC HULL INSURANCE COMPANY LTD.
Η American Hellenic Hull είναι ιδιωτική ναυτασφαλιστική εταιρεία, η οποία καλύπτει κινδύνους Σκάφους & Μηχανής. Ανήκει κατά 100% και υποστηρίζεται οικονομικά από το American P&I Club, ενώ αποκλειστική διαχειρίστριά της είναι η Hellenic Hull Management (HMA) Limited. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και εδρεύει στη Λεμεσό (Κύπρος), με γραφεία, επίσης, σε Πειραιά, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Λονδίνο, Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ. Οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου 2016. Η American Hellenic Hull είναι η πρώτη ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο υπό τις απαιτήσεις του καθεστώτος Φερεγγυότητα II (Solvency II). Σύμφωνα με αυτό, η απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας ορίζεται ως το οικονομικό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πτώχευση θα επέρχεται το πολύ μια φορά στις 200 περιπτώσεις ή, εναλλακτικά, ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση, με πιθανότητα τουλάχιστον 99,5%, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους για τους επόμενους 12 μήνες. Η American Hellenic πέρασε με επιτυχία όλα τα επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά στρες τεστς που απαιτούνται από το καθεστώς του Solvency II.

SOLVENCY II
Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η «τρίτη γενιά» Ασφαλιστικών Οδηγιών καθιέρωσε το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» (ενιαία άδεια) για τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία Φερεγγυότητα II είναι μια θεμελιώδης αναθεώρηση του καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Καθιερώνεται -σε επίπεδο ΕΕ- ένα αναθεωρημένο σύνολο ευρέων κεφαλαιακών απαιτήσεων και προτύπων διαχείρισης κινδύνου, το οποίο αντικατέστησε τις προηγούμενες απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το Solvency II έχει ως στόχο να επιτευχθεί η συνοχή σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ιδέες: συνέπεια ισολογισμών με τις συνθήκες αγοράς, κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εκτίμηση ίδιου κινδύνου και φερεγγυότητας, ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτικός έλεγχος.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn