Δημοσίευση: 11 / 10 / 2018
Συγχωνεύονται δυο ναυτιλιακές του ομίλου Navios
Οριστική συμφωνία συγχώνευσης έχουν συνάψει οι εισηγμένες ναυτιλιακές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ,Navios Maritime Acquisition Corporation και Navios Maritime Midstream Partners LP, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών.

Με τη συναλλαγή αναμένεται να απλοποιηθεί η κεφαλαιακή και οργανωτική δομή των δύο εταιριών, να αυξηθείει η εμπορευσιμότητα των μετοχών της Navios Acquisition, να βελτιώσει το πιστωτικό προφίλ της νέας εταιρίας, να συμβάλει στη συγκέντρωση ρευστότητας για την αυτοχρηματοδοτούμενη στήριξη κινήσεων ανάπτυξης, να δημιουργήσει μεγαλύτερη βάση περιουσιακών στοιχείων συμβάλλοντας στην αύξηση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, η Navios Acquisition ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε reverse split των κοινών μετοχών της σε αναλογία 1 προς 15, ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί στη συνέλευση των μετόχων τον Νοέμβριο 2018. Το reverse split αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τη συγχώνευση.

Με τη συγχώνευση τα έξι VLCC της Navios Midstream θα προστεθούν στο στόλο της Navios Acquisition, ο οποίος περιλαμβάνει ήδη τάνκερ τύπου LR1 και MR2.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Navios Midstream μπορούν να ανταλλάξουν κάθε κοινή μετοχή τους με:

-είτε 6.292 νέες κοινές μετοχές της Navios Acquisition (ή 0.42 μετοχές μετά το reverse split που προαναφέρθηκε)

-είτε με μία (1) μετοχή μίας νέας σειράς μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών της Navios Acquisition. Κάθε προνομιούχος μετοχή θα μετατρέπεται σε 5,1 κοινές μετοχές της Navios Acquisition (ή 0.34 μετοχές, μετά το reversi split), όποτε το επιθυμεί ο κάτοχος αφού, ωστόσο, παρέλθει το πρώτο εξάμηνο από τη συναλλαγή.

Η μετοχή της Navios Acquisition έκλεισε χθες στα 0,50 δολ., ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας διαμορφώνεται στα 71,9 εκατ. δολ. Η εταιρία εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο 2008, συγκεντρώνοντας κεφάλαια 220 εκατ. δολ.

Η μετοχή της Navios Midstream έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση στα 2,92 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξίας ανέρχεται στα 61,8 εκατ. δολ.

 

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn